v súlade so zákonom č. 18/2018 na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Ľuba Flimelová- Ľubica, Diviacka Nová Ves 213, 97224 Diviacka Nová Ves. IČO 33655375, DIČ 1031729116. Tel. 0915 167 725, e-mail: info@najhobby.sk.

Účel spracovania osobných údajov: Predaj tovaru / služieb klientom e-shopu.

Právny základ spracovania: Zmluvný a predzmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobu; objednanie tovaru a služieb v e-shope.

Kategória dotknutých osôb: Zákazníci e-shopu; záujemcovia o tovar a služby e-shopu.

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov.

Kategória príjemcov: Prepravné a doručovacie spoločnosti.

Bezpečnostné opatrenia: Štandardné bezpečnostné a technické opatrenia, šifrovaná komunikácia (https protokol), antivírový program v zariadeniach prevádzkovateľa, počítačové zariadenia chránené heslom, tlačené dokumenty uchované v uzamknutých skriniach, objekt zabezpečený proti krádeži uzamykateľnými dverami, vykonané poučenie zamestnancov a pracovníkov prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, bezpečné uloženie rezervných kľúčov, minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov.

Účel spracovania osobných údajov: Informovanie o novinkách, akciách, zľavách – newsletter.

Právny základ spracovania: Oprávnený záujem.

Kategória dotknutých osôb: Existujúci zákazníci e-shopu.

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov

Kategória príjemcov: Žiadni príjemcovia.

Označenie tretej krajiny Spojené štáty americké (krajina zaručujúca primeranú úroveň ochrany osobných údajov).

Bezpečnostné opatrenia: Šifrovaná komunikácia (https protokol), antivírový program v zariadeniach prevádzkovateľa, počítačové zariadenia chránené heslom, vykonané poučenie zamestnancov a pracovníkov prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov.

Účel spracovania osobných údajov: Informovanie o novinkách, akciách, zľavách – newsletter.

Právny základ spracovania: Súhlas dotknutej osoby.

Kategória dotknutých osôb: Potenciálni zákazníci prihlásení na odber newslettra.

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov

Kategória príjemcov: Žiadni príjemcovia.

Označenie tretej krajiny Spojené štáty americké (krajina zaručujúca primeranú úroveň ochrany osobných údajov).

Bezpečnostné opatrenia: Šifrovaná komunikácia (https protokol), antivírový program v zariadeniach prevádzkovateľa, počítačové zariadenia chránené heslom, vykonané poučenie zamestnancov a pracovníkov prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov.

Účel spracovania osobných údajov: Získanie spätnej väzby (zistenie spokojnosti s nákupom) – systém „Overené zákazníkmi“.

Právny základ spracovania: Oprávnený záujem.

Kategória dotknutých osôb: Existujúci zákazníci.

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov

Kategória príjemcov: Heuréka – Heureka Shopping s.r.o

Bezpečnostné opatrenia: Šifrovaná komunikácia (https protokol), minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov.