Zobrazených 1–12 z 31 výsledkov

Zobraziť bočný panel
Zavrieť

Beaphar Obojok Dog -Diaz 65cm

6.60 
Antiparazitný obojok pre psy od 6 mesiacov veku. Efektívne hubí blchy a kliešte. Obojok je vodeodolný, čiernej farby.
Vypredané
Zavrieť

Bioveta Bio Kill (antiparazitikum)

5.95 10.70 
Vyhradený veterinárny liečivý prípravok. Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Obsah liečivých a ostatných látok:

1 ml bielej mliečnej emulzie obsahuje:
Liečivá látka: Permetrínum 2,5 mg Pomocné látky: Benzylalkohol 10,0 mg

Lieková forma:

Kožný sprej, emulzia

Veľkosť balenia:

100 ml, 500 ml

Indikácia:

Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.
Pes
 • zablšenie, ctenocefalidóza spôsobená blchami rodu Ctenocephalides, najmä C. canis a felis
 • zavšivenie, pedikulóza spôsobené pôvodcami Linognatus setosus,
 • napadnutie kliešťami a kliešťovcami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • cheyletielóza spôsobená pôvodcami Cheyletiella yasguri
 • napadnutie všenkami, trichodektóza spôsobená všenkami Trichodectes canis
Exotické vtáky
 • napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • napadnutie kliešťovcami Argas vulgarit, Argas reflexus
 • zablšenie spôsobené blchami Ceratophyllus gallinae
 • vápenka spôsobená Cnemidocoptes mutans, K. pilae
 • klieštikovitosť spôsobená Dermanyssus gallinae
 • napadnutie kliešťovcami spôsobené pôvodcami Argas vulgaris, Argas reflexus
Škrečok
 • napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • zablšenie spôsobené pôvodcami Spilopsyllus cuniculi
 • napadnutie roztočmi Demodex criceti
 • prevencia napadnutia notoedrovým svrabom Notoedres cati
Morča
 • napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • zablšenie spôsobené pôvodcami Spilopsyllus cuniculi
 • napadnutie roztočmi Demodex criceti
 • napadnutie notoedrovým svrabom Notoedres cati
Prevencia miáz a napadnutie bodavým a obťažujúcim hmyzom
 • Komáre: Culex pipiens, Aedes vexans
 • Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata
 • Pakomáre: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris
 • Ovady: Tabanus spp.
 • Muchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans
 • Pakomáre: Culicoides spp.

Sanácia prostredia:

Prípravok BIO KILL 2,5 mg/ml sprej pôsobí aj v rámci prevencie napadnutia vyššie uvedenými druhmi.

Kontraindikácia:

Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický. Zabráňte možnému kontaktu mačiek so psami ošetrenými prípravkom BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Cieľový druh zvierat:

Psy, morčatá, škrečky, exotické vtáky.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania:

Spôsob podania:
Zvieratá − prostriedok sa aplikuje proti smeru srsti a peria, až sa koža (perie) navlhčí. Dlhosrsté zvieratá sa zároveň kefujú.
Dávkovanie:
10 mg permetrínu (t. j. 4 ml prípravku) na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda:
 • 20 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 100 ml balení,
 • 4 stlačenia aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 500 ml balení.

Sanácia prostredia:

Vystriekajú sa do vlhka asi 25 ml/m2, teda:
 • 125 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 100 ml
 • 25 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 500 ml
Aplikácia na klietky, búdy a stajne. Postrek sa opakuje v prípade potreby po 1 až 2 týždňoch. Pred upotrebením dobre pretrepať!

Pokyny pre správne podanie:

Neuplatňuje sa.

Ochranná lehota:

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Zvláštne opatrenia pri uskladnení:

Skladujte pri teplote do 25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale po EXP.

Zvláštne upozornenie:

Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky alebo sliznice opláchnite exponovanú časť hneď po expozícii veľkým množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa objavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc. Na dýchacie ústrojenstvo pôsobí prípravok dráždivo. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade náhodného vdýchnutia premiestnite zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak sa objavia dýchacie ťažkosti alebo systémové účinky (závraty, bolesti hlavy, únava, palpitácia srdce a i.), vyhľadajte lekára. Po aplikácii sa odporúča na 12 – 24 hodín obmedziť manipuláciu so zvieratami, predovšetkým sa neodporúča s ošetrenými zvieratami spať. Aj po uplynutí tohto času si po manipulácii s ošetrenými zvieratami alebo ošetreným povrchom vždy dôkladne umyte ruky. Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín. Pri manipulácii s veterinárnym liečivým prípravkom, hlavne pri opakovanej aplikácii (napr. v chovných zariadeniach alebo v útulkoch), by sa mali používať osobné ochranné prostriedky (respirátor, ochranný odev, okuliare a neoprénové rukavice). Ak dôjde k náhodnej konzumácii prípravku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu. Osoby s precitlivenosťou na permetrín by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým prípravkom. Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nestriekať do akvárií a rybníkov – pre ryby, plazy a včely je prípravok toxický. Zvláštnu pozornosť treba venovať aj manipulácii s nepoužitým veterinárnym liečivým prípravkom a odpadom, ktorý pochádza z tohto prípravku.

Zvláštne opatrenia pri zneškodnení nepoužitého prípravku a odpadu, ak sú potrebné:

Prípravok je toxický pre včely, plazy a ryby. Nekontaminujte ním vodné toky a ošetreným zvieratám nedovoľte 12 hodín po ošetrení plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb. Všetok nepoužitý veterinárny liečivý prípravok a odpad, ktorý pochádza z tohto prípravku, treba likvidovať podľa miestnych právnych predpisov.
Vypredané
Zavrieť

Bioveta Bio Kill (insekticíd)

5.90 9.80 

Charakteristika:

BIO KILL je insekticídny postrekový prípravok s dlhodobým účinkom. Je určený na zásahy proti hmyzu v domácnostiach, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach, spoločenských zariadeniach, proti švábom, rusom, muchám, komárom, plošticiam, blchám, moľom šatovým, mravcom, osám, švehliam, roztočom, škodcom potravín a tkanín.

Návod na použitie:

Prípravok aplikujte zo vzdialenosti asi 30 cm na všetky miesta, kde sa hmyz zdržuje a ukrýva. Ošetrená plocha musí byť rovnomerne zvlhčená. Prípravok je bez zápachu a nezanecháva viditeľné stopy. Postrek opakujte po 3 − 4 týždňoch a pri výskyte nového hmyzu.
 • Proti švábom a rusom − sa aplikuje vo forme pásov do rohu miestností, na rámy dverí a okien, do okolia odpadových košov, umývadiel, kanalizačných odpadov, rozvodov tepla a teplej vody.
 • Proti muchám a komárom − sa aplikuje na miesta, kam sadajú, t. j. rámy okien, stropy, okolie lustrov a pod.
 • Proti blchám − aplikácia prebieha celoplošným ošetrením podlahy, koberca, miesta odpočinku domácich zvierat.
 • Proti ostatným druhom − aplikuje sa priamo na miesta ich výskytu.
Pred upotrebením pretrepte!

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí vymývať prúdom pitnej vody 10 − 15 minút. Pri zasiahnutí pokožky umyť mydlom a teplou vodou. Pri náhodnom požití podať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody s 10 tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolať zvracanie, pokiaľ je postihnutý pri vedomí. V prípade potreby vyhľadať lekárske ošetrenie.

Balenie:

 • 100 ml, 200 ml, 450 ml − v polyetylénovej bielej fľaši s mechanickým rozprašovačom
 • 1000 ml, 5000 ml − v polyetylénovej bielej fľaši s uzáverom

Skladovanie:

Pri teplote 10 – 40 °C.

Doba použiteľnosti:

3 roky
Zavrieť

CROCI Gill´s Očné kvapky 50ml

3.40 
Gill's OČNÉ KVAPKY Odstraňuje nečistoty a prach z očí a okolie očných partií.
 • Prírodné zloženie.
Spôsob použitia:
 • jemne zdvihnite hlavu psa a nakvapkajte 2 až 3 kvapky lieku do očí. Pre dôkladnejšie vyčistenie navlhčite prípravkom vatovú tyčinku a miesto vyčistite.
Zavrieť

CROCI Gill´s Ušné kvapky 50ml

3.40 
Gill's UŠNÉ KVAPKY Odstraňujú nečistoty, prach a ušný maz. Upokojujú ušný dutinu. Neutralizujú pachy a vône. Prírodné zloženie. Spôsob použitia:
 • jemne zdvihnite hlavu psa a nakvapkajte 2 až 3 kvapky lieku do uší. Pre lepšiu účinnosť, držte hlavu na niekoľko sekúnd v kľude, aby sa prípravok vztrebal do hĺbky. Pre dôkladnejšie vyčistenie navlhčite prípravkom vatovú tyčinku a miesto vyčistíte.
Zavrieť

Fitmin For Life Šampón Daily Use 300ml

3.20 
Ochranný a vyživujúci šampón pre každodenné použitie
Zavrieť

Fitmin For Life Šampón Dark Dogs 300ml

3.20 
Šampón ktorý oživuje tmavú farbu srsti
Zavrieť

Fitmin For Life Šampón Junior 300ml

3.20 
Extra citlivý a jemný šampón od firmy Fitmin
Zavrieť

Fitmin For Life Šampón Regeneration 300ml

3.20 
Extra citlivý a jemný šampón od firmy Fitmin
Vypredané
Zavrieť

Fitmin For Life Šampón s Kondicionérom 300ml

3.20 
Šampón  s kondicionérom pre ľahké rozčesávanie srsti
Zavrieť