Zobrazených 25–36 z 440 výsledkov

Zobraziť bočný panel
Zavrieť

BIOKRON Biostan Malé Hlodavce 1kg

1.30 
BIOSTAN krmivo pre hlodavce Kŕmny návod:
 • Podávať primerané množstvo zmesi, zároveň podávať doplnkové krmivá pre hlodavce
ZLOŽENIE:
 • pšenica, jačmeň siaty, ovos siaty, proso siate, lucernová múčka (granulovaná), kukurica, slnečnica, granulované krmivo pre hlodavce
Vypredané
Zavrieť

BIOKRON Biostan Papagáj Delux 0,5kg

1.95 
Krmivo pre papagáje deluxe Zloženie:
 • slnečnicové semeno (čierne, biele), proso siate, ovos siaty, kardy, lesknica, cirok, pšenica, konopné semienko, pohánka, arašidy, banány, tekvica, katjang
Zavrieť

BIOKRON Biostan Papagáje, Korely 1kg

1.55 
KRMIVO PRE STREDNÉ PAPAGÁJE A Korely Kŕmny návod:
 • Na kŕmenie korely a stredných papagájov vyjme Loria, vhodné k zrnám pridávať ovocie, zeleninu, výhonky drevín, naklíčené obilie a vitamínovo-minerálne doplnky.
Vtáky musia mať k dispozícii čerstvú vodu a grit ZLOŽENIE:
 • Slnečnicové semeno (čierne, žíhané), proso siate (žlté, červené), ovos lúpaný, saflor, lesknica
Zavrieť

BIOKRON Biostan Zimná zmes 1kg

1.30 
BIOSTAN KRMIVO PRE vonkajšie vtáctvo Do vonkajších kŕmidiel, pre sýkorky, brhlíky, pinky a vrabce
Zavrieť

BIOKRON Biostan Zob pre Kanáriky 1kg

1.60 
BIOSTAN KRMIVO PRE kanárikov Kŕmny návod:
 • Na kŕmenie kanárikov
 • Možno doplniť zeleným krmivom a vitamínovo-minerálnym doplnkom. Vtáky musia mať k dispozícii pitnú vodu a grit.
Obsahuje:
 • Repkové semeno, proso siate, ľanové semeno, lesknica, ovsená ryža
Vypredané
Zavrieť

Bioveta Bio Kill (antiparazitikum)

5.95 10.70 
Vyhradený veterinárny liečivý prípravok. Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.

Obsah liečivých a ostatných látok:

1 ml bielej mliečnej emulzie obsahuje:
Liečivá látka: Permetrínum 2,5 mg Pomocné látky: Benzylalkohol 10,0 mg

Lieková forma:

Kožný sprej, emulzia

Veľkosť balenia:

100 ml, 500 ml

Indikácia:

Prípravok sa používa proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče) u psov, morčiat, škrečkov, exotických vtákov, proti hmyzu (mravce, muchy, pavúky) a na dezinsekciu kotercov a hniezd.
Pes
 • zablšenie, ctenocefalidóza spôsobená blchami rodu Ctenocephalides, najmä C. canis a felis
 • zavšivenie, pedikulóza spôsobené pôvodcami Linognatus setosus,
 • napadnutie kliešťami a kliešťovcami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • cheyletielóza spôsobená pôvodcami Cheyletiella yasguri
 • napadnutie všenkami, trichodektóza spôsobená všenkami Trichodectes canis
Exotické vtáky
 • napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • napadnutie kliešťovcami Argas vulgarit, Argas reflexus
 • zablšenie spôsobené blchami Ceratophyllus gallinae
 • vápenka spôsobená Cnemidocoptes mutans, K. pilae
 • klieštikovitosť spôsobená Dermanyssus gallinae
 • napadnutie kliešťovcami spôsobené pôvodcami Argas vulgaris, Argas reflexus
Škrečok
 • napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • zablšenie spôsobené pôvodcami Spilopsyllus cuniculi
 • napadnutie roztočmi Demodex criceti
 • prevencia napadnutia notoedrovým svrabom Notoedres cati
Morča
 • napadnutie kliešťami Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus
 • zablšenie spôsobené pôvodcami Spilopsyllus cuniculi
 • napadnutie roztočmi Demodex criceti
 • napadnutie notoedrovým svrabom Notoedres cati
Prevencia miáz a napadnutie bodavým a obťažujúcim hmyzom
 • Komáre: Culex pipiens, Aedes vexans
 • Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata
 • Pakomáre: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris
 • Ovady: Tabanus spp.
 • Muchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans
 • Pakomáre: Culicoides spp.

Sanácia prostredia:

Prípravok BIO KILL 2,5 mg/ml sprej pôsobí aj v rámci prevencie napadnutia vyššie uvedenými druhmi.

Kontraindikácia:

Nepoužívať u mačiek – prípravok je pre mačky toxický. Zabráňte možnému kontaktu mačiek so psami ošetrenými prípravkom BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Cieľový druh zvierat:

Psy, morčatá, škrečky, exotické vtáky.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania:

Spôsob podania:
Zvieratá − prostriedok sa aplikuje proti smeru srsti a peria, až sa koža (perie) navlhčí. Dlhosrsté zvieratá sa zároveň kefujú.
Dávkovanie:
10 mg permetrínu (t. j. 4 ml prípravku) na 1 kg hmotnosti zvieraťa, teda:
 • 20 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 100 ml balení,
 • 4 stlačenia aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri 500 ml balení.

Sanácia prostredia:

Vystriekajú sa do vlhka asi 25 ml/m2, teda:
 • 125 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 100 ml
 • 25 stlačení aplikačnej pumpy pri balení 500 ml
Aplikácia na klietky, búdy a stajne. Postrek sa opakuje v prípade potreby po 1 až 2 týždňoch. Pred upotrebením dobre pretrepať!

Pokyny pre správne podanie:

Neuplatňuje sa.

Ochranná lehota:

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Zvláštne opatrenia pri uskladnení:

Skladujte pri teplote do 25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale po EXP.

Zvláštne upozornenie:

Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovať. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky alebo sliznice opláchnite exponovanú časť hneď po expozícii veľkým množstvom vody a odstráňte kontaminovaný odev, ktorý je v priamom kontakte s pokožkou. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa objavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc. Na dýchacie ústrojenstvo pôsobí prípravok dráždivo. Používajte v dobre vetraných priestoroch. V prípade náhodného vdýchnutia premiestnite zasiahnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak sa objavia dýchacie ťažkosti alebo systémové účinky (závraty, bolesti hlavy, únava, palpitácia srdce a i.), vyhľadajte lekára. Po aplikácii sa odporúča na 12 – 24 hodín obmedziť manipuláciu so zvieratami, predovšetkým sa neodporúča s ošetrenými zvieratami spať. Aj po uplynutí tohto času si po manipulácii s ošetrenými zvieratami alebo ošetreným povrchom vždy dôkladne umyte ruky. Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín. Pri manipulácii s veterinárnym liečivým prípravkom, hlavne pri opakovanej aplikácii (napr. v chovných zariadeniach alebo v útulkoch), by sa mali používať osobné ochranné prostriedky (respirátor, ochranný odev, okuliare a neoprénové rukavice). Ak dôjde k náhodnej konzumácii prípravku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte príbalové informácie alebo etiketu. Osoby s precitlivenosťou na permetrín by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liečivým prípravkom. Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nestriekať do akvárií a rybníkov – pre ryby, plazy a včely je prípravok toxický. Zvláštnu pozornosť treba venovať aj manipulácii s nepoužitým veterinárnym liečivým prípravkom a odpadom, ktorý pochádza z tohto prípravku.

Zvláštne opatrenia pri zneškodnení nepoužitého prípravku a odpadu, ak sú potrebné:

Prípravok je toxický pre včely, plazy a ryby. Nekontaminujte ním vodné toky a ošetreným zvieratám nedovoľte 12 hodín po ošetrení plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb. Všetok nepoužitý veterinárny liečivý prípravok a odpad, ktorý pochádza z tohto prípravku, treba likvidovať podľa miestnych právnych predpisov.
Vypredané
Zavrieť

Bioveta Bio Kill (insekticíd)

5.90 9.80 

Charakteristika:

BIO KILL je insekticídny postrekový prípravok s dlhodobým účinkom. Je určený na zásahy proti hmyzu v domácnostiach, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach, spoločenských zariadeniach, proti švábom, rusom, muchám, komárom, plošticiam, blchám, moľom šatovým, mravcom, osám, švehliam, roztočom, škodcom potravín a tkanín.

Návod na použitie:

Prípravok aplikujte zo vzdialenosti asi 30 cm na všetky miesta, kde sa hmyz zdržuje a ukrýva. Ošetrená plocha musí byť rovnomerne zvlhčená. Prípravok je bez zápachu a nezanecháva viditeľné stopy. Postrek opakujte po 3 − 4 týždňoch a pri výskyte nového hmyzu.
 • Proti švábom a rusom − sa aplikuje vo forme pásov do rohu miestností, na rámy dverí a okien, do okolia odpadových košov, umývadiel, kanalizačných odpadov, rozvodov tepla a teplej vody.
 • Proti muchám a komárom − sa aplikuje na miesta, kam sadajú, t. j. rámy okien, stropy, okolie lustrov a pod.
 • Proti blchám − aplikácia prebieha celoplošným ošetrením podlahy, koberca, miesta odpočinku domácich zvierat.
 • Proti ostatným druhom − aplikuje sa priamo na miesta ich výskytu.
Pred upotrebením pretrepte!

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí vymývať prúdom pitnej vody 10 − 15 minút. Pri zasiahnutí pokožky umyť mydlom a teplou vodou. Pri náhodnom požití podať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody s 10 tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolať zvracanie, pokiaľ je postihnutý pri vedomí. V prípade potreby vyhľadať lekárske ošetrenie.

Balenie:

 • 100 ml, 200 ml, 450 ml − v polyetylénovej bielej fľaši s mechanickým rozprašovačom
 • 1000 ml, 5000 ml − v polyetylénovej bielej fľaši s uzáverom

Skladovanie:

Pri teplote 10 – 40 °C.

Doba použiteľnosti:

3 roky
Vypredané
Zavrieť

BIOVETA Plastin

2.60 9.50 
Plastin - doplnkové minerálne krmivo pre prasatá, psy a hydinu ÚČEL POUŽITIA:
 • doplnenie minerálnych látok do krmnej dávky
APLIKÁCIA:
 • perorálne v krmive
Dávkovanie:
 • Ošípané: podľa veľkosti 5 až 10 g, tj. zarovnanú kávovú lyžičku 1 až 2 × denne.
 • Ciciaky: najmenším na špičku noža 1 až 3 × denne. Odrastenejším 3 až 5 g denne, tj. slabú až zarovnanú kávovú lyžičku 1× denne.
 • Psy: podľa veľkosti 1 až 5 g denne, tj. 2 × na špičku noža, až zarovnanú kávovú lyžičku.
 • Hydina: 0,5 až 1,5 g denne, tj. pre 10 sliepok alebo pre 50 až 100 kurčiat vrchovatú kávovú lyžicu denne.
Zavrieť

Bodkovaný Pelech Extra Soft (Modrý) veľ.M

13.95 
Pelech radu JUKO - Extra mäkký s bodkami Špičkový extra mäkký pelech pre komfortný odpočinok vášho miláčika.
Vypredané
Zavrieť

Bodkovaný Pelech Extra Soft (Šedý) veľ.M

15.45 
Pelech radu JUKO - Extra mäkký s bodkami Špičkový extra mäkký pelech pre komfortný odpočinok vášho miláčika.
Zavrieť

Canvit Biocal Plus pre Psy 230g

8.50 
Canvit Biocal Plus obsahuje vápnik, sodík, fosfor a kolagén. Tieto látky sú nevyhnutné pre zdravý vývoj kostí, šliach a kĺbov u zvierat v raste, uľahčujú pohyb u starnúcich zvierat s pohybovými ťažkosťami. Vápnik je tiež nevyhnutný pre správnu funkciu svalov a pozitívne ovplyvňuje kvalitu zubov. Vhodné pri preukázanom deficite minerálnych látok (psi v raste, prezubovanie, starnúce zvieratá) alebo pri tvorbe novej kostného tkaniva. Použitie konzultujete s veterinárnym lekárom.
Vypredané
Zavrieť

CLASSIC P.P. Crystal De-Luxe Napájačka

2.35 4.95 
Napájačka s hrdlom z nehrdzavejúcej ocele, ktoré je odolné voči ohrýzaniu. Vo vnútri sú dve oceľové guličky ktoré zabránia kvapkaniu vody. Dodávané s drôtom na upevnenie na klietku.